گالری تصویر
لینک مرتبط
شماره حساب انجمن
سخنی از بهشت
اوقات شرعی
پیام تسلیت
جناب آقای حسین شریفی

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت عموی گرامیتان را به جنابعالی و خانواده گرامیتان تسلیت عرض نموده و از خداوند رحمان برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای جنابعالی و بازماندگان محترم شکیبایی و سلامتی مسئلت می نماییم.روابط عمومی انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت شهرستان بهارستان
آگهی برگزاری مجمع عادی انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت شهرستان بهارستان
بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن مذکور دعوت می گردد در روز چهارشنبه مورخه 1395/10/08 راس ساعت 11 صبح در محل انجمن حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

  1. گزارش عملکرد هیئت مدیره
  2. گزارش خزانه دار و بازرس
  3. برگزاری انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس


هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت شهرستان بهارستان
ثبت نام رایگان سرشماری نفوس و مسکن 95
قابل توجه کلیه مدیران محترم دفاتر پیشخوان دولت شهرستان بهارستان
با توجه به تفاهم نامه فی مابین فرمانداری و انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت شهرستان بهارستان درخصوص ثبت نام اینترنتی رایگان سرشماری نفوس و مسکن1395 دردفاتر پیشخوان دولت مستقر در شهرهای نسیم شهر، گلستان و صالحیه صورت گرفته از تمامی مدیران محترم دفاتر خواهشمندیم درخصوص تداوم همکاری لازم و معرفی هرچه بیشتر خدمات دفاتر پیشخوان دولت شهرستان بهارستان به شهروندان اقدام فرمایند.


هیئت مدیره و روابط عمومی انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت شهرستان بهارستان
قابل توجه کلیه مدیران محترم دفاتر پیشخوان دولت شهرستان بهارستان
لطفا در خصوص تماس تلفنی افراد ناشناس با خط ایرانسل با همکاران محترم مبنی بر واریز وجه نقد به حساب هر شخص دیگری جداّ خودداری فرمایید و در صورت تماس مکرر افراد ناشناس حتما ارکان انجمن را نسبت به حساسیت موضوع مطلع نمایید تا از طریق مراجع قضایی و انتظامی شهرستان پیگیری های لازم انجام گیرد


هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت شهرستان بهارستان
آگهی برگزاری مجمع عادی انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت شهرستان بهارستان
بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن مذکور دعوت میگردد در روز شنبه 95/6/6 ساعت 11 صبح در محل انجمن حضور بهم رسانند
:دستور جلسه
تصمیم گیری جهت پیوستن یا تشکیل کانون انجمن صنفی مربوطه به استناد بند 11 ماده 13

هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت شهرستان بهارستان
قابل توجه کلیه مدیران دفاتر پیشخوان دولت شهرستان بهارستان

قابل توجه کلیه مدیران دفاتر پیشخوان دولت شهرستان بهارستان

دریافت فایل
قابل توجه کلیه دفاتر پیشخوان دولت

قابل توجه کلیه دفاتر پیشخوان دولت شهرستان بهارستان، دفاتر پیشخوان دولت از عوارض کسب پیشه معاف می باشند.

دریافت فایل
قابل توجه کلیه مدیران دفاتر پیشخوان دولت شهرستان بهارستان

همه مدیران دفاتر ملزم به رعایت کلیه مفاد بخشنامه میباشند و درغیر اینصورت با مدیران خاطی طبق مقررات و ضوابط برخورد خواهد شد

دریافت فایل
گزیده اخبار روز
لینک داخلی
لینک مرتبط
اینترنت تکنو2000